Image 1 of 1
17SK0628.jpg
A ski tour through the Pirin Mountains of Bulgaria. Skiing the Kamenitsa Mountain from the Tevno Ezero Hut.