Image 1 of 1
17SK0596.jpg
A ski tour through the Pirin Mountains of Bulgaria. Inside the Tevno Ezero Hut ski gear dries next to a heater.