Image 1 of 1
17SK0556.jpg
A ski tour through the Pirin Mountains of Bulgaria. At the Tevno Ezero Hut.